Terapi, Eğitimler ve Sertifikasyon
Terapi, Eğitimler ve Sertifikasyon

Terapi, Eğitimler ve Sertifikasyon

Sık sık terapiler, sertikalar, eğitimler, ünvanlar ve ihlallerle ilgili mail ve haberler alıyoruz. Taktik zaferler sık sık kazansak da en azından benim asistanlığa ve mesleğe başladığımdan beri stratejik bir zafer elde ettiğimizi düşünmüyorum. Bu nedenle başta Türkiye Psikiyatri Derneği ve Psikiyatri mail grubunun kıymetli üyeleri başta olmak üzere bir dizi açık çağrıyla konuyu tartışmaya açıyorum.

Derneğimizin yönetiminde yer alan üyelerimiz ve eğitim veren değerli hocalarımız : 

Başta uzmanlığımızın çekirdek müfredatında yer alan terapi eğitimleri olmak üzere, terapi eğitimin standartları ve aşamalarını belirlemek üzere herhangi bir çalışmamız var mıdır? Türkiye çapında şubelerde verilen eğitim çok kıymetli olup benim gibi genç psikiyatristlerin terapi eğitimlerinde ciddi ilerleme ve erişim sağlamıştır. Fakat bazı eğitimlerin ticari kaygılarla alan dışı insanlara yine biz psikiyatristler tarafından açıldığı görülmektedir ve bu psikiyatristlere mevzuatın ve Tababet kanununun sınırları içinde herhangi bir yaptırım uygulanmakta mıdır?

Yurt dışında eğitim gören/çalışan meslektaşlarımız, eğitim veren hocalarımız ve diğer ruh sağlığı çalışanı mesai arkadaşlarımız :

Sınır ihlalinin olmadığı bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Bulunduğunuz ülkede sınır ihlali ile ilgili ne gibi yaptırımlar var? Lisans iptali? Para cezası? Hapis cezası? Somut örnekler de verirseniz anavatandaki biz aciz meslektaşlarınıza çok büyük katkınız olacağını düşünüyorum. 

Sınır ihlallerine neden olan, eğitimleri ruh sağlığı profesyonelleri dışına açan üyeler : Dünya görüşünüz nedir bilmiyorum, ama arkasına sığındığınız her türlü dünya görüşü ve dini inanç içinde yaptığınız ahlaksızlıktır. Kul hakkı yemektir. İnsan hakkı çiğnemektir. Umu tacirliğidir. Zaten işi olmayıp bir umut olarak sertifika alan insanların zaten az olan paralarına konan leş kargalarısınız. Bunca değerli hocanın ve profesyonelin yıllara varan emeğini değersizleştirdiğiniz için ifşa edileceksiniz. Bu benim meslek ve akademik hayatıma da mal olsa yapacağım. Ya acilen bir açıklama yapın, gerekiyorsa özür dileyin, zararı tazmin edin. Ya da ben peyder pey isim isim kurum kurum ifşa edeceğim. 

Eğitime yeni başlayan asistan arkadaşlarım, uzmanlık hayatına yeni başlamış benim gibi genç psikiyatristler : 

Korkmayın. Konuşun. Ruh sağlığı alanı demokratik bir alan. O kadar demokratik ki bakın sınır ihlali yapanlar bile hala aramızda. Yapılabilenler sınırlı. O yüzden başıma bir şey gelir diye korkmayın. Derneğimizin Asistan Hekim Komitesi/ Genç Psikiyatristler Komitesi gibi gruplarına üye olun. “https://twitter.com/psikostudentt/status/1411413250743414790?s=20” İlerde mesai arkadaşımız olacak bu kişiyi tanımıyorum ama küçük de olsa düzenli olarak ruh sağlığı alanını savunacak işler yapın. Çünkü bugün yapmazsanız, yarına böyle bir alan kalmayacak. Aziz Nesin’in de dediği gibi “İnsan sadece söylediklerinden değil, sustuklarından da sorumludur”

Bu hizmeti birlikte yürüttüğümüz diğer ruh sağlığı çalışanı mesai arkadaşlarımız : 

Tek tek ünvanları ve meslekleri yazıp konudan uzaklaşmamak için böyle yazdım. Biz geniş bir orkestrayız. Bir sürü farklı insan, ünvan, yani müzik aleti var. Özellikle psikoterapinin psikiyatristlerin tekelinden olmadığını düşünenlerden biriyim. Ama iş bölümü gereği bu orkestranın şefinin de psikiyatristler olduğunu düşünüyorum. Gerekirse bunu tartışabiliriz. Ama daha önemli olan bu orkestraya müzik değil gürültü yapmaya gelmiş olanlar. Bunları el birliği ile ayıklayalım. Önce alanımızın, sonra da kendi ünvanlarımızın sınırlarını daha net çizelim. Organize olamazsak biz de etkili müzik yapamıyoruz. Gürültü yapmaya gelenler arada kaynıyor.

Hizmet sunduğumuz değerli insanlar :

Yetkin insanlardan kaliteli hizmet almak en doğal hakkınız tüm bu çalışma aslında sizler için. Gıda bakanlığının sahte ve uygunsuz içerikli ürünleri ifşası gibi, biz de içimizdeki “sahteleri” ayıklamaya çalışıyoruz. Talep edenler en büyük denetçilerdir ve denetim faaliyetinin sonucu kalitedir. Kaliteli ruh sağlığı hizmeti sizin de elinizde…

ÖNERİ

En başta konunun tartışılması. Sonra da Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Şubesi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Tıpta Uzmanlık Kurulu, YÖK, MEB, çeşitli psikoterapi dernkleri başta olmak üzere aklıma gelen gelmeyen tüm ruh sağlığı ve ilişki kurum kuruluş dernek varsa toplanalım. TSE ile birlikte hangi ünvanı almak üzere; kimler başvurabilir, hangi eğitimlerden geçer, hangi koşul ve gerekliliklerde terapiyi uygulayabilir, kaç yılda bir sertifikasını yeniler… Tek tek belirleyip standardize edelim. “https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2063&ParentID=3313” Bu linkte yazan ünvanlar gibi, herkes ünvanını, sertifikasını kontrollü ve standardize alsın. Zaten bu mailden sonra biz yapmazsak, bunu içimizdeki “leş kargaları” yapacak. Kronometrenin çalışmaya başladığını bile düşünüyorum.

Herkese tekrar iyi pazarlar, iyi haftalar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *