Psikiyatristim.org
Talat SARIKAVAK

Talat SARIKAVAK

Talat SARIKAVAK

2012 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden, 2013 yılında da Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.  Haziran 2013 – Mayıs 2016 arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda, Mayıs 2016 – Şubat 2019 arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda çalışmış ve Uzman Doktor – Psikiyatrist olarak mezun olmuştur.

Zorunlu hizmetini 2019 – 2021 yılları arasında Diyarbakır Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’nde tamamlamıştır. Şubat 2021 – Ağustos 2021 tarihleri arasında eğitim kadrosunda Psikiyatri uzmanı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde çalışmıştır. Halen Dr. Öğretim Üyesi olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde akademik hayatına devam etmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik ve Süpervizyon eğitimini, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Destekleyici Terapi Eğitimini tamamlamıştır. Dr. Abdülkadir ÖZBEK Psikodrama Enstitüsü’nde Psikodrama eğitimine devam etmektedir.

Psikiyatride başlıca ilgi alanları Psikanaliz, Nörogörüntüleme, Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji ve Psikodramadır. Ekonomide ise Davranışçı Ekonomi ve Nöroekonomi başlıca ilgi duyduğu alanlardır.

Sitenin kurucularındandır ve teknik altyapı sorumlusudur.

Üye Olduğu Dernekler
  1. Türkiye Psikiyatri Derneği
  2. Society for Neuroeconomics
  3. İzmir Psikodrama Derneği
  4. Buğday Derneği
  5. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)

Yer Aldığı Çalışma, Proje ve Yayınlar

Bildiriler
  1. T. SARIKAVAK, Metotreksat Kullanımına Bağlı Psikotik Bozukluk: Bir    Olgu    Sunumu, Poster Sunumu, Tpd 18. Yıllık Toplantı Ve Klinik Eğitim Sempozyumu,      23 Nisan 2014, 26 Nisan 2014.
  2. T. SARIKAVAK Panel : Genç Uzman Gözünden Poliklinik Şartlarında Bipolar Bozukluğu Her Yönüyle Ele Almak; Metabolik Yan Etkileri Değerlendirmek, 23. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Nisan 2019
  3. T. SARIKAVAK, Ö. Özkalaycı, D. Isman Haznedaroglu, N. Mete Gökmen, A.      Zerrin  Sin,      H. Elbi; e-Poster Presentation : Investigation of Immunologic Parameters in The First Episode Psychosis Patients, 27th European Congress of Psychiatry, 6 – 9 April 2019,    Warsaw, Poland
Yayınlar
  1. Reliability and validity of Turkish Form of Somatic Symptom Scale and Level 2 Somatic Symptom Scale
  2. Sistemik Kortikosteroid Kullanımına İkincil Gelişmiş Bir Psikotik Bozukluk FP       Çökmüş, K Aşçıbaşı, T Sarıkavak, E Özmen Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016;17(1):74-76.