Psikiyatristim.org
Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Ülkemizde, bir bilim dalı olan psikiyatriye ve psikiyatrik hastalıklara gereken önem yeterince gösterilmemektedir. Bu durumun ciddiyetini sadece bir örnek ile vermeye kalkarsak; Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre; depresyon, 2020 yılında hayat kalitesini bozan ve malûliyet oluşturan hastalıklar arasında birinci sırayı alacaktır. Biz, bu kadar büyük bir tehlikeye karşı gereken önemin gösterilmediği psikiyatri ve psikiyatrik hastalıklar ile ilgili her türlü güncel ve bilimsel gelişmeyi, araştırmayı, tanı ve tedavi yöntemlerini ülkemizdeki herkesin yararına sunmayı amaçladık.

İnsana psikiyatrik açıdan yaklaşırken onun biyopsikososyal bir varlık olduğunu göz önünde bulundurduk. Aynı şekilde psikiyatrik tedavinin sadece terapi ile ya da sadece ilaçlarla yeterli olmayacağına, gerçek bir tedavi için çoğu zaman ilaç ve terapinin birlikte sürdürülmesinin gerekliliğine inandık. Fakat gerek hastalarımız, gerek meslektaşlarımız arasında bu konu ile ilgili kafa karışıklığı hala mevcuttur. Hastalar hastalıklarının ciddiyetin çoğu zaman kestirememekte ve profesyonel anlamda nasıl ve nerede tedavi göreceklerini ,tedavi sürecinde onları neyin beklediğini bilememektedir. Ötelenen ve yeterince önemseyen psikiyatrik hastalıklar ilerleyen süreçlerde bir kar topu misali hastanın karşısına çıkmakta, hastanın ve çevresinin tüm hayatını etkileyebilmektedir.

Bir diğer konuda psikiyatrik hastalıkların hem birey hem de toplum tarafından kabulü aşamasında yaşanan zorluklar ve hastanın bu sebepten dolayı damgalanmasıdır. Hasta bu süreçte yetersizlik ,utanma ve hatta suçluluk duyguları yaşamaktadır. Bu nedenle ya psikiyatrik tedavi almamakta ya da tedavisini geciktirmektedir.

Tüm bu sebeplerden ötürü kurduğumuz sitemizde hedefimiz başta ruh sağlığı çalışanları ve hastalarımız olmak üzere toplumumuzun her kesimine ulaşmak, bilimsel güncel gelişmeleri sunmak ve bunları yaparken karşılıklı iletişim içinde olmaktır.

Psikiyatristim.org Ekibi