Major Depresyon (Çökkünlük) Depresyon Giderek bireyin ve toplumun sağlığını derinden etkileyen, 2020 yılında en çok yeti yitimine neden olan hastalık olması öngörülen depresyon nedir? Her üzüntü, her mutsuzluk depresyon mudur? Nasıl tedavi edilir? Tüm bu sorularınızın yanıtları bu sayfada Talat 2019-01-17
Kişilik Bozukluğu Kişilik Bozukluğu Her insanı özel kılan, ayrı bir birey yapan kişiliğidir. Peki hangi noktada kişilik bozukluğu haline gelir? Kişilik Bozukluğu tanısı ne zaman konur? Devamı bu sayfada Talat 2019-01-20
Bipolar (İkiuçlu) Bozukluk Bipolar Bozukluk

Bipolar I bozukluk ya yalnız mani dönemi  ya da mani ve çökkünlük (depresif) dönemleri geçiren hastalar için kullanılmakta olan ifadedir. Bir başka adı da manik-depresif bozukluktur.

Kadir 2019-01-20
Bipolar (İkiuçlu) Bozukluk Bipolar Bozukluk

Bipolar I bozukluk ya yalnız mani dönemi  ya da mani ve çökkünlük (depresif) dönemleri geçiren hastalar için kullanılmakta olan ifadedir. Bir başka adı da manik-depresif bozukluktur.

Kadir 2019-01-20
Alkol Kullanım Bozukluğu alkol kötüye kullanımı

Alkol keyif verici, yatıştırıcı, uyuşturucu bazen de ilaç olarak kullanılmıştır. Alkol sağlık sorunları, trafik kazaları ,intihar, suç oranında artma, ekonomik sorunlar gibi pek çok boyutu olan biyopsikososyal bir sorundur.

Kadir 2019-01-21
Deliryum Deliryum

Deliryumun başlıca belirtileri dikkatin odaklanmasında, sürdürülmesinde bozuklukla birlikte görülen bilinç bozukluğu; bilişte demansla açıklanmayan akut (saatler veya günler süren) değişikler ve zihinsel durumda gün boyu süren dalgalanmalardır.

Kadir 2019-01-21
Çocuk ve Ergenlerde Depresif Bozukluk Çocuk ve Gençlerde Depresyon

Depresif bozukluklar çocukluğun ve ergenliğin tüm yaş gruplarında görülebilir, ancak yaş arttıkça görülme sıklığı da artar. Son yapılan çalışmalarda çocuk ve ergenlerin yaklaşık %20’sinde bir ruhsal bozukluk geliştiği ve bunların en sık görülenlerinden birisinin de depresif bozukluk olduğu saptanmıştır.

Yekta 2019-01-22
Otizm Spektrum Bozukluğu Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm spektrum bozuklukları (OSB) çocukluk çağı nörogelişimsel bozuklukları içinde yer alan bir klinik tanı grubudur.

Yekta 2019-01-22
Kumar Oynama Bozukluğu kumar

Kumar oynamak bazı insanlar için ciddi bir problem haline gelebilmektedir. Kompulsif ve alışkanlık haline gelmiş kumar oynama bir insanın hayatını mahvedebilir. Kişiler arası problemler ve parasal zorluklar nedeniyle acı çekerler.Bazen de bir insanın hayatına mal olabilmektedir.

Kadir 2019-01-26
Öğrenme Bozuklukları (Disleksi) Öğrenme Bozuklukları(Disleksi)

Öğrenme güçlüğü ifadesi çok etmenli ve heterojen bir çok klinik durumu kapsamaktadır.

Yekta 2019-01-29